Srpen 2018

Cizí pach- 3. ČÁST

9. srpna 2018 v 10:02 | corgi |  Příběh
Zatímco Echana kárala Blackness za její chování, vzápětí k nim vběhla Shadow a zavrčela.
,,Takhle sprostě mi utéct, Echano! Ať se to neopakuje!" vyhrožovala. Konečně za dlouhou dobu zase promluvila. To dělala jenom, když bylo potřeba.
,,Promiň, Shadow." omluvila se Echana a věnovala jí zkroušený pohled, ,,Ale co budeš dělat s ní?" vyzvídala a kývla na Blackness, která je nevinně pozorovala. Shadow Echanu umlčela vyčítavým pohledem. Víc udělat nemusela.
,,Jdeme. Kiuka hlídá tábor a určitě už na nás čeká." poznamenala ještě a běžela zase odkud přišla.

Všechny tři vlčice pelášily zpět do tábora, mezitím různě kličkovaly, aby se vyhnuly zaječím i liščím norám. Jejich teritorium bylo bohaté na potravu, ale teď opravdu neměly čas ani náladu na lovení. Když ucítily stopy po značkování ohraničující jejich tábor, zpomalily do kroku a vydýchaly se. Shadow už ucítila i vlčí pach Kiuky, která na ně čekala u odpočívadla. Jejich tábor také nebyl nijak malý, takže měla smečka různá odpočívadla na různých místech pod různými stromy. Tohle odpočívadlo by se dalo nazývat kamenné odpočívadlo. Tam se totiž nacházejí čisté šedé ploché kameny na šířku vlčího těla, které leží ve stínů lisnatých stromů. Byla to prostě jen hrouda plochých kamenů, na ten nejvýš postavený vedly "jakoby" schůdky vytvořené z ostatních kamenů. Na tom kameni odpočívala vždy vůdkyně smečky Shadow. Kolem kamenů byla zem pokrytá mechem, na který se vždy dobře seskakovalo z odpočívadla. Kiuka ležela právě v tom měkkém mechu u jednoho stromu a hned byla na všech čtyřech, když zavětřila jejich pach.
,,Shadow!" vyštěkla rázem roztřeseně. Shadow se zájmem sklonila hlavu a zadívala se jí do očí.
,,Co se děje?" tázala se Echana a přátelsky jí olízla.
,,No... Prostě. No, nějak jsem cítila neznámý pach, a tak jsem se po něm vydala, ale vedl k smíšenému lesu. A-a já nechtěla opustit tábor, tak jsem tu radši zůstala, ale mám pocit, že je tu vetřelec..."
,,To je zajímavé... Právě kvůli tomu zvláštnímu pachu jsem zabloudila do smíšeného lesa. Nahánělo mi to strach. Určitě tam někdo je." podotkla Blackness a nervózně si oblízla tlamu. Vlčice stočily pohledy na Shadow a netrpělivě vyčkávaly. Shadow se dívala mezi stromy a zarytě mlčela.
,,Možná mám nápad." vyhrkla najednou a podívala se na ně.

Blackness- 2. ČÁST

5. srpna 2018 v 14:34 | Denča102 |  Příběh
Blackness začínala být více ztracená. Už nebyla na skalním útesu, kde měla hlídat a čekat, než se vystřídají. Ztrácela se ve smíšeném lese, kam ji zavedl její čich. Cítila něco neobvyklého, když byla na hlídce. Vydala se po čichu do lesa, ale pach, který cítila nejednou zmizel a Blackness si uvědomila že se ztratila. Ve smečce byla totiž jen krátce a ještě moc neznala území, natož si ho zapamatovat. Vítr se začal zvedat a Blackness cítila ten chlad, který ji projížděl po srsti směrem na západ. Vítr jí sebral tu možnost se vrátit po pachové stopě zpět na skalní útes nebo do tábora. Byla zmatená. Riskla to a vydala se po větru na západ, jestli náhodou nedojde do tábora.
,,Ale zase.. Co když půjdu nevědomky pryč z našeho území?" zakňučela nervozním tonem a zastavila se u velkého dubu. Začalo se stmívat, což nebylo dobré. Něco ji, ale napadlo. Nebyla si sice jistá, jestli to pomůže. Hluboce se nadechla a vydala ze sebe zavytí, ve kterém bylo slyšet naléhání o pomoc. Začala v tom ztrácet naději, protože si nebyla jistá, jestli její vytí neunesl vítr někam jinam...

Skupina se začala pomalu vracet do tábora, když v tom Echana zaslechla slabší vytí od Blackness. Echana zpozorněla. Snažila se odhalit, odkud Blackness zavyla. Nemohla to přesně odhadnout. Popoběhla dále od skupiny a zavyla. Shadow si jí všimla a tázavě na ni pohlédla. Echana si jí však nevšímala a čekala na odpověď od Blackness. Úspěšně. Slyšela už jasněji a dokázala určit odkud. Rozběhla se tím směrem odkud Blackness zavyla. Ostatní ze skupiny na ní jen tázavě hleděli.
,,Jdeme dál" zavelela Shadow a všichni zase pokračovali do tábora.

Blackness nervozně seděla u dubu a čekala. Slyšela odpvěď od jednoho člena smečky, což v ní probudilo naději. Echana přiběhla ke stromu kde Blackness seděla.
,,Co tady děláš?!" řekla trošku podrážděně, ale ustaraně Echana.
,,Ztratila jsem se." odpověděla Blackness s ostudou v hlase.
,,Máš být na hlídce na skále a ne se toulat tady v lese."
,,Ano já vím, ale cítila jsem něco divného, tak jsem to chtěla jít zkontrolovat."
Echana se trochu zarazila a radši to nechala být.
,,Jdeme do tábora, tam tě někdo vystřídá." usmála se a vykročila směrem k táboru. Blackness jen kývla a vydala se za ní.

Voda- 1. ČÁST

5. srpna 2018 v 11:36 | corgi |  Příběh
Bílá vlčice Echana mlčky kývla na hnědou vlčici s bílou hrudí Shadow a ta přikývla a předala signál dál béžové feně Kiuce.
Všechny tři feny naráz ponořily přední tlapy do bláta v jezeře, rozvířená voda jim omývala srst. Teprve Kiuka se jako první vrhla do vody a výzývavě na ostatní zavrčela:
,,To tady budeme čekat ještě hodinu?" podráždila je, ale vlčice byly rozumné a po krůčcích ťapaly v blátě, dokud se jim tlapy neodlepily tlapy od země. Shadow sebou vylekaně trhla, protože se jí o nohu otřela ryba. Instikt jí velil, že jí musí pronásledovat. Pořádně se nadechla, stáhla uši a ponořila se do vody. Plavat pro ni nebyl problém, kyslík jí nikdy nedošel. Jako svůj živel měla přírodu a byla bohyní všech rostlin a tím pádem i částečně vody, protože ta je živí. I tu rozvířenou vodu viděla jako čistou a z vody se vynořila až po deseti dlouchých vteřinách s hnědou rybkou v tlamě, která sebou odmítavě cukala a vzpírala se, avšak stisk vlčiny tlamy byl značně silnější. Rybka se nemohla vykroutit.
,,Máš teda dobrý postřeh," řekla Echana a pozorovala kus masa. Shadow nebyla zvyklá moc mluvit, a přestože byla vůdkyně jejich skupiny, byla z nich nejmlčenlivější. Ve smečce byly čtyři vlčice. Černá vlčice Blackness s nimi, ale nebyla, protože hlídala jejich území ze skalního útesu. Byla ochranitelský typ, nic jí nemohlo uniknout, jen tiše mlčela a její tyrkysové oči pozorně upírala mezi stromy pod sebou. Za hodinu pro ní musely dojít, protože se zase vymění. Shadow jen protáhla tlamu do vřelého úsměvu za Echanin kompliment a spolkla rybku jako nic. Tohle jezero bylo nejblíž u jejich tábora. Chodily se sem osvěžit, protože bylo poslední dobou velké horko. Jenom Blackńess se nabízela, že půjde na hlídku a neplavala.
,,Shadow?" ozvaal se Kiuka a zkusila zavrtět ocasem ve vodě.
,,Hm?" zabručela hnědobílá vlčice a čekala na další slova béžové vlčice.
,,Měly bychom jít..." vysvětlila a měla pravdu. Blackness nemohla čekat věčně a k tomu se sem šly jenom smočit a rychle zase půjdou.
,,Nevidím Blackness na tom skalním útesu," poznamenala Echana, která měla pohled zabodnutý kamsi daleko. Jakoby se dívala na hladinu jezera a přesto mimo ní. Její schopností byly vidiny. Její vidiny něco předpovídaly, ale vždy se mohly změnit a nebo nebyly přesné. Béžová vlčice Kiuka zase uměla běhat po noční obloze a Shadow dokázala měnit barvu své srsti i očí podle nálady. Vlčice zabodly pohled do Echany, která už neměla své vidiny a dívala se přímo na ně.
,,Třeba už sešla do tábora." zakňučela, ale tu lež si namlouvala spíš sobě, aby tolik nevyšilovala.
,,Pochybuji." zavrčela Shadow a každý její chlup začal měnit barvu z hnědobílé na šedobílou a i do očí se jí vpila hnědá barva. Byla smutná.

Rozdělení rolí

5. srpna 2018 v 9:54 | corgi |  Příběh
Všichni členové této smečky se budou podílet na psaní příběhu o Wetpaws...
Někdo, ale nemá tolik času na psaní jako já a proto jsem navrhla, že může být někdo pouze vymýšleč obsahu kapitol...

Vymýšleči:
Wolf
Nička koňařka

Spisovatelé:
corgi
Denča102

Přiblížení teritoria

5. srpna 2018 v 9:37 | corgi |  Soutěže
Je jisté, že někdo z vás mapu našeho teritoria ještě pořád nepochopil... Proto tu mám přiblížení našeho území...

Řeky:
Do našeho teritoria vtékají dvě řeky. Jedna řeka protéká listnatým lesem přes louky až do jezera, z kterého pijeme nebo se tam chodíme koupat, protože je nejblíž. Ta řeka se jmenuje Říčka.
Druhá řeka se jmenuje Senja, což bylo jméno první vůdkyně smečky Wetpaws. Tato řeka protéká kolem smíšeného lesa jihovýchodně od našeho tábora a poté vtéká do červeného místa na mapě zvaného Propastí. Tam se řeka přetvoří v obrovský vodopád, který teče do údolí, ale protože je tam bizoní stádo, nazývá se to Propast. Kdokoliv tam stoupí, hraje na život a na smrt. Senja také protéká táborem, což je výhodné, protože mají vlci blízko vodu.

Jezera:
Už jsem se zmiňovala o jednom jezeře hned vedle jehličnatého lesa poblíž našeho tábora, kam se vlci chodí koupat. Tam je příjemná vlažná voda a vlci se tam chodí osvěžit... Druhé jezero se nachází vedle loviště, srnčího houfu, to jezero je malinké, takže je to spíš jen jezírko.

Skalní útes:
Ze skalního útesu je vidět prakticky vše. Tam vlci vyšlou vždy jednoho člena, aby tak hlídal údolí a vše kontroloval.

Mapa našeho území

5. srpna 2018 v 9:20 | corgi |  Teritorium
Naše území je velmi rozlehlé, ale je v něm spoustu zajímavých míst, která může smečka prozkoumávat. Území je velké na 5km čtverečních. Na mapičce vidíte úplně všechno...


Komu dát místo v srdci

4. srpna 2018 v 16:04 | corgi |  Členové smečky
Nejdůležitější v našich životech je pocit, který nás svým způsobem uklidňuje. Ten pocit máme, když jsme s rodinou i mimo ní, když jsme s přáteli. Tenhle pocit by měl znát každý. Je to pocit, při kterém se tak nezúčastněně usmíváte a mlčíte.
Naše smečka Wet paws tento pocit taky má. Je nádherné, když se z hrdla vlčic ozve ten srdceryvný tón... stojí to za to. Určitě ano. Tenhle pocit nebudete mít, když budete s někým koho ze srdce nenávidíte. Ale my si netvoříme nepřátele, my si tvoříme přátele.


Kiuka- Nikča koňařka

4. srpna 2018 v 12:16 | corgi |  Členové smečky
Jméno: Kiuka

Zbarvení: Béžové

Živel: Vzduch

Povaha: Optimistické, radostná vlčice, co má rádo pohyb a nesnáší jakékoli omezování

Schopnost: Běhání po noční obloze

Vlk patří: Nikča koňařka


Shadow- corgi

2. srpna 2018 v 22:28 | corgi |  Členové smečky
Jméno: Shadow

Zbarvení: Mění barvu podle nálady (viz. fotky dole)

Barva očí: Modrá

Co ovládá: Přírodu

Povaha: Strážná, elegantní, tichá, mlčenlivá
zřhrht

1. fotka- když je smutná
2. fotka- když je šťastná nebo nemá žádné pocity
3. fotka- když je naštvaná

Blackness- Wolf

2. srpna 2018 v 22:11 | corgi |  Členové smečky
Jméno: Blackness

Zbarvení: Černé

Barva očí: Modrá

Povaha: Ochranitelská, tichá, odvážná i milá

Vlk patří: Wolf

Schopnost: Čtení myšlenek

Živel: Země